Årsmöten

Årsmötet är högsta beslutande organ i vägföreningen. Alla viktiga frågor avgörs där och där fattas också de övergripande besluten. Vi uppmanar alla medlemmar att delta på årsmötet för att få svar på sina frågor och framföra sina synpunkter. 

Kallelsen
Kallelse till årsmöte skickas sex veckor i förväg. För fram din åsikt i en motion till årsmötet senast fyra veckor i förväg.

Filer

Senaste årsmöte

Äldre årsmöten (Från 2002):