Belysning

På entreprenad

Vägbelysningen sköts på föreningens uppdrag av Bogfelts från 1 oktober 2013.  Felanmälan görs direkt via: felanmalan@bogfelts.se

Hjälp oss med:

Ta bort växtlighet som växer ut från din privata tomtmark som skymmer belysningen och täcker stolparna.

Håll undan växter som försvårar eller omöjliggör för montören att komma åt stolpar och stolpluckor.

Aktuelt i Maj 2018:
Kabeln ska bytas på Träkvista bygata. 7 st stolpar ska även bytas.
Kabel och stolpar ska bytas på Väsbyvägen från Höstrågsvägen fram till vändslingan.