Belysning

På entreprenad

Vägbelysningen sköts på föreningens uppdrag av Bogfelts från 1 oktober 2013.  Felanmälan görs direkt via: felanmalan@bogfelts.se

Hjälp oss med:

Ta bort växtlighet som växer ut från din privata tomtmark som skymmer belysningen och täcker stolparna.

Håll undan växter som försvårar eller omöjliggör för montören att komma åt stolpar och stolpluckor.