Skrivelse från revisorerna

Kör försiktigt på våra villagator. Visa hänsyn till de som inte sitter i din bil

Sandupptagningen. Nu grovsopas det. Hjälp oss att hålla gatorna fria från bilar mm.
Tänk även på växter som kan hindra framkommligheten för sopmaskinen. 

Finsopning kommer att göras när alla snöhögar har smält.