Paradisvägen från nr 14 till Gustavavägen Kommer att asfalteras under V 44

Väsbyvägen från Höstrågvägen till busslingan Klart
Träkvista bygata Klart

Ekvägen från Pomonavägen. Klart
Granbacksvägen till Närlundavägen. Klart
Närlundavägen till Källvägen Klart

Kör försiktigt på våra villagator. Visa hänsyn till de som inte sitter i din bil