Paradisvägen från nr 14 till Gustavavägen
Väsbyvägen från Höstrågvägen till busslingan
Träkvista bygata
Ekvägen från Pomonavägen, 
Granbacksvägen till Närlundavägen. 
Närlundavägen till Källvägen

Aktuelt i Maj 2018:
Kabeln ska bytas på Träkvista bygata. 7 st stolpar ska även bytas.
Kabel och stolpar ska bytas på Väsbyvägen från Höstrågsvägen fram till vändslingan.

Skrivelse från revisorerna

Sandupptagningen. 
Hjälp oss att hålla gatorna fria från bilar mm.
Tänk även på växter som kan hindra framkommligheten för sopmaskinen. 

Finsopning sker V 16