Sandupptagning är i full gång

Grovsopningen är påbärjad.

Hjälp oss att hålla vägarna fria, så vi får upp sanden.

Skrivelse från revisorerna

Kör försiktigt på våra villagator. Visa hänsyn till de som inte sitter i din bil

Sandupptagningen.
Hjälp oss att hålla gatorna fria från bilar mm.
Tänk även på växter som kan hindra framkommligheten för sopmaskinen. 

Finsopning sker V 16