Paradisvägen från nr 14 till Gustavavägen Kommer att asfalteras under V 44

Väsbyvägen från Höstrågvägen till busslingan Klart
Träkvista bygata Klart

Ekvägen från Pomonavägen. Klart
Granbacksvägen till Närlundavägen. Klart
Närlundavägen till Källvägen Klart