Stadgar

Våra stadgar styr verksamheten. I dessa kan man bl.a. läsa följande:

Samtliga ägare till fastighet inom vårt verksamhetsområde är som följd av en lantmäteriförrättning medlemmar. Man ansöker inte om medlemskap.

Årsmöte/stämma hålls under oktober månad. Du får en skriftlig kallelse till årsmötet.

Motioner ska vara inlämnade senast fyra veckor före stämman.

Av stadgarna framgår också styrelsen sammansättning, styrelseval, styrelsens uppdrag, revision och dagordningen vid stämman.

Ladda ner stadgar: Stadgar.pdf

 GDPR- General Data Protection Regulation 

Ladda ner: GDPR

Styrelsen har följande sammansättning:

Thomas Sjökvist, ordförande
Mats Mauritzson, vice ordförande

Ingemar Hertz, ordinarie ledamot
Kristine Spinos, ordinarie ledamot
Ann- Sofie Westerlund, ersättare
Peter Larsson, ersättare
Anders Sundberg , ersättare
Mats Ahlbom, ersättare
Petra Jensen, anställd

Kontakta styrelsen

Allmänna ärenden
Exempelvis bygglov, ekonomi, besiktningar osv.
styrelse@narlundavagforening.se

Grönområden
gronomrade@narlundavagforening.se

Vägar
vagar@narlundavagforening.se

Belysning
belysning@narlundavagforening.se

Ordförande
ordforande@narlundavagforening.se